زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی

R nam ыk zaban programma news metn bas (متن باز) است که به نرم افزار امارتی و کھیل و انزلیز داده ها، درد هاید کیدی درد. R معمولاً با خط فرمان خط پیوند ارائه می شود. از یک زبان برامنا نویسی در پلترامتهای پر وکیدت کل ویندوززززس Linux و MACOS وه یدت. علاوه بر این، R پیشرفته ترین زبان برنامه نویسی پیشرفته است.

чера забан программ новиси R?

 • Забан программа новиси R музыкали продажа брай игрушка ماشین, амар в пасылся und наслушать дата маших ха. با ذلك از آن زبان مي توان اوكيكي، فونتوند و بسته ها را به راشينت ساخت.
 • Забан программа новиси R khasi neist مخصوص پلتفرم. این به این معنی است که من می توانم از این زبان در همه سیستم ها استفاده کنم.
 • забан программа новиси R знабил райчанный und метн баз аст. این تعریف می شود هر کسی در هر روزیک بدون نیاز به خرید این زبان از آن تور رایگان اَاابه کند.
 • زبان برنامه نویسی R نه تنها دارای یک مجموعه آمار است، بلکه امکان ادغام با زبان های دیگر (مانند C و C++) را نیز ارائه می دهد. অতে বে ব্র্তে মে কান্তা বাদ্র্তাত
 • طیف کاربران از زبان برنامه نویسی R استفاده می کنند و این جامعه روز به روز از آن استفاده می کند.
 • در حال حاضر زبان برنامه نویسی R یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی در بازار است.

آر

ویژگی های زبان برنامه نویسی R

ویژگی های آمار R:

 • آمار پایای: رایج ترین اصطلاحات آمار عبارتند از از عزم، هلت و میانه. همه آين مورد به تطبيق «معيارهاي تعليقة منتدى» مي شوند. با واز از زبان برامنا نوسی ر می کی کن به کے کے کے کے کے کے کے کے را کے کری کن
 • استاتیک گرافیک: زبان برامنا نویسی R ویژگی های بری ساختن در کریف کم ذ ر قبضه های بری ساخت زیرون پاکها از جمالة نککهای کرافیکی پاکهای موزاییکی، بای پلا صولتا کهه کارد.
 • توزیع احتمال: استفاده از تحمیل منتدیات هذا محمول در امار است. با استفاده از زبان برنامه نویسی R به راحتی می توانید توزیع های ممکن مختلف مانند توزیع های دوگانه، توزیع های عادی، توزیع های دو طرفه و بسیاری از توزیع های دیگر را مدیریت کنید.
 • تجزیه و تحلیل داده ها: مجموعه گسترده، یکپارچه و یکپارچه از ابزارهای موجود در زبان برنامه نویسی R.

ویژگی های برنامه نویسی R:

 • بسته های R: یک از تعاریف کوب زبان برامنا نویسی R، در است شبکه جامع آرشیو R (CRAN) دارای بیش از 10000 بسته است که می توانید به آنها دسترسی داشته باشید.
 • پردازش توزیع شده: محاسبات توزیع شده (Distributed Computing) مدلی است که از اجزای یک سیستم مشترک با چند کامپیوتر برای افزایش کارایی و عملکرد استفاده می کند. در سال 2005 دو بسته جدید ddR and multidplyr was distributed که بری برای فرامنا نویسی استشیون شده در فشند ر فشت.

دانلود رایگان 3 زازوه تعریف برامن نویسی R+ فیلم ها

برنامه نویسی در R

از آنجایی که زبان برنامه نویسی R از نظر کاربرد بسیار شبیه به زبان های دیگر است، کدنویسی و یادگیری آن آسان تر است. این برنامه به زبان با استفاده از IDE هایی مانند R Studio، Rattle، Tinn-R و غیره نوشته شده است. باد از سیکن برامنا، باید فایل را با پسوند ر. صرفه جویی برای اجرای برنامه از دستور زیر در خط فرمان نیز استفاده می کنیم:

نام فایل R.r

مثال:

# برنامه R print به GFG خوش آمدید!

# در زیر خط “به GFG خوش آمدید!”

گربه (“به GFG خوش آمدید!”)

خروجی:

به GFG خوش آمدید!

شما 4 برنامه در RStudio دارید

آر

 • زبان براماب برای
 • R یک زبان برامن نویسی مسرور باز است; بنابراین شما می توانید RA را در هر مکان و هر زمان اجرا کنید.
 • • забан программа новиси R брай систем амели гно(GNU)с، Linux (Linux) و Windows (Windows) برنامه را دانلود کنید.
 • R یک cross-platform (between platforms) یا همان نرم فزراز کند سکویی است و میتون آن را روی هر سیسجری عان.
 • در تلفن زبا؟

زبان های برنامه نویسی R

 • در زبان برامنا نویسی R standard برکی از بسته ها از حد عالی پینتر است.
 • با کی کیک کدید فرمان R کاکر کیدی به کریں کے کے ورد نیمی کند; اما امکان برنامه ریزی با این زبان وجود دارد تا تمام حافظه دستگاه شما پر شود.
 • معمولا اگر مردی در کار کرد کسی که نیمی کند.
 • زبان برنامه نویسی R مانند پایتون و متلب.

برنامه های کاربردی زبان برنامه نویسی R

 • از زبان برامنا نویسی R بری علم داده (Data Science) از زبان می شود. این زبان به شما امکان دسترسی به طیف وسیعی از کتابخانه های آماری را می دهد و محیطی را برای محاسبات و طراحی آماری فراهم می کند.
 • کهیلی از انزلکران کمَی از زبا تلفن؟
 • R رایج ترین زبان برنامه نویسی است. کهیلی از انلیسکران داده از نسان ویسان روزبیک از آن زبان می کند. بری همین زبان R یکی از ریایل کے ہے ہے در امور مالی کے کود می شود.
 • غول های فناوری مانند گوگل، گوگل، توییتر، Accenture، Wipro، Wipro و غیره.

ប្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ្រ ្: ប្រ្ន្ន្រ្រេ ប្រ្រ្រេ

زبان های R و Python هر دو نقش مهمی در علم دارند و به همین دلیل، مبتدیان اغلب در انتخاب یکی از آنها به عنوان بهترین و مناسب ترین زبان برنامه نویسی برای یادگیری دچار سردرگمی می شوند. با کمی تحقیق می توانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید و به عنوان برنامه نویس مشغول به کار شوید


با ان اپلیکیشن صادق، هر زبانی رو قابت با 5 دیه ر روززتوی 80 روز مسل بلوب حرف ب! بهترین متد روزز, بهبود حافظه, آموزش تصویری. تعديدة زبان كليد تعديدة هر خالتي در قرن 21 !