منو سایت

 • خانه
 • وبلاگ
 • رویداد در جاوا اسکریپت | با یک رویداد در جاوا اسکریپت کار کنید

رویداد در جاوا اسکریپت | با یک رویداد در جاوا اسکریپت کار کنید

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
رویداد در جاوا اسکریپت | با یک رویداد در جاوا اسکریپت کار کنید

به تور کلی javascript و html از ترایک تعاریف بان می کندند کتکتند, رویداد در جاوا اسکریپت برای من فتند که کاربرا و brazover der paga cari med іnd. به عنوان مثال، هنگامی که کاربر موس خود را حرکت می دهد، یک رویداد محاسبه می شود. به تور کلی هر کاری که کربر ای برازور در باگ نمین دین یک عفد به حسب مه .

نحوه استفاده از رویداد در html

اما پیش از هر کیزد بیشتر است راجب روش از عزید ها در سند html سابت کنیم به تور کلی وازیاد از ایداد ها, ۳ روش را دارا می بهد ,کارادامیم veni damadamadadadadadadadadadadadad barely bamamamadadadamadadamklad

از عبد با اتریبیوت

در آئین روش شما با عز از تریبیوت یک عداد، تعبیه اینا مند یر ر تگ اسکریپت فرواخانی می کینیزینی. در بخس زیر کیمت از عداد کارد دیه ام


<html>
 <body>
   <h1 onclick="handleEvent()">سلام دنیا</h1>
    <script>
       function handle(){
       alert('رویداد نشان داده شد')
       }
    </script>
 </body>
</html>

روش استقبل از تعلیم در جافاسکریPT

به این ترتیب می توانید از کد زیر برای رویداد مورد نظر استفاده کنید.


<html>
 <body>
   <h1 class="Armin">سلام دنیا</h1>
   <script>
      
     window.document.querySelector('Armin').onclick=handleEvent;
     
   </script>
 </body>
</html>

अग्या आज अग्या दर जावास्क्रिप्त बा न

با استفاده از روش script و addEventListener می توانید مطابق کد زیر از رویداد مورد نظر استفاده کنید.


<html>
 <body>
   <h1 class="Armin">سلام دنیا</h1>
   <script> window.document.querySelector('.Armin').addEventListener('click',handleEvent)
   </script>
 </body>
</html>

لیست رویدادهای جاوا اسکریپت

 • کلیک کنید
 • روی موس
 • سوار کردن
 • به پایین
 • onmouseup
 • onmousemove
 • روی تمرکز
 • در صورت ارسال
 • روشن شدن
 • در تغییر
 • شارژ کردن
 • در حال بارگیری
 • تغییر اندازه

رویداد onclick در جاوا اسکریپت

این رویداد یکی از رویدادهای پرکاربرد است و کاربر برای کلیک بر روی پاسخ هزینه پرداخت کرده است. به تور ترکی تر ب آین فیلتما می کا کے کے کے کے کے از کلک ھک کربرد، هرو بی کی کہے. برای استفاده از این رویداد می توانید از دو روش استفاده از کد HTML و استفاده از تگ جاوا اسکریپت استفاده کنید که نمونه آن در قسمت زیر قرار داده شده است. البته پیشنهاد می شود فیلمنامه توسط فیلمنامه استفاده شود.

روش استقبل از بررسی onclick در html


<button on‌‌‌click="alert('سلام')">!کلیک کنید</button>

روش اوز از عداد onclick در تگ اسکریپت


<button id="js" on‌click="Armin()">کلیک کنید</button>
<script>
function Armin(){
alert("سلام");
}
</script>

البته روش های دیگری نیز برای استفاده از این رویداد وجود دارد.

رویداد Onsubmit در جاوا اسکریپت

این رویداد بیشتر زمانی اتفاق می افتد که فرم ثبت شده و نظرات در یک سایت ارسال می شود، بنابراین زمانی که کاربر روی دکمه ثبت نام یا ارسال کلیک می کند، پیام موفقیت آمیز نمایش داده می شود. برای از آن تعلیم، باید کد آن RA مندید بکشید html زیر کید کید


<html>
   <body>
   <form action="/action_page.php" onsubmit="myFunction()">
     Enter name: <input type="text" name="fname">
      <input type="submit" value="Submit">
   </form>

   <script>
     function myFunction() {
    alert("The form was submitted");
    }
   </script>

  </body>
</html>

رویدادهای onmouseover و onmouseout در جاوا اسکریپت

هنگامی که کاربر نشانگر ماوس خود را روی یک عنصر حرکت می‌دهد، رویداد onmouseover رخ می‌دهد و زمانی که کاربر نشانگر خود را به خارج از یک فرزند یا عنصر حرکت می‌دهد، رویداد onmouseout رخ می‌دهد. به تور عرض المزيد مي توان گفت كه آن دو عفت در سولتو رخ مي دهد در بخس زیر کینی کریں از آن دو عفتاد را بری شما کارد داه ام.


<html>
  <body>

     <p id="Armin">توشته یا دکمه مورد نظر</p>

     <script>
         document.getElementById("Armin").onmouseover = function()          {mouseOver()};
         document.getElementById("Armin").onmouseout = function()          {mouseOut()};

        function mouseOver() {
        document.getElementById("Armin").style.color = "red";
         }

        function mouseOut() {
        document.getElementById("Armin").style.color = "black";
         }
    </script>

  </body>
</html>


رویداد onkeydown

يكي از عبدة هي هذا المعادنية كه در كيبورد اوكبرود مي قدسد، رويداد onkeydown مي بهدة. این رویداد زمانی رخ می دهد که کاربر یکی از کلیدهای صفحه کلید خود را فشار دهد. به عنوان مثال، اگر کد زیر در یک سند html استفاده شود، وقتی یکی از کلیدهای صفحه کلید را فشار دهید و چیزی بنویسید، رنگ قرمز خواهد بود.


<html>
<body>

<p>برای مشاهده کاربرد این رویداد در کادر ایجاد شده چیزی بنویسید</p>

<input type="text" id="Armin">

<script>
document.getElementById("Armin").onkeydown = function() {myFunction()};

function myFunction() {
 document.getElementById("Armin").style.backgroundColor = "blue";
}
</script>

</body>
</html>

در html و و تغ یک در html همچنین مشاهده کنید

رویداد onkeyup در جاوا اسکریپت

این رویداد بر خلاف onkeydown عمل می کند، به طوری که وقتی کاربر کلیدی را آزاد می کند، آن نیز آزاد می شود. مثلا در کد زیر وقتی متن را به انگلیسی و با حروف کوچک می نویسید وقتی کلید را روی کیبورد رها می کنید حرف نوشته شده بزرگ می شود.


<html>
<body>


Enter your name: <input type="text" id="Armin">

<script>
document.getElementById("Armin").onkeyup = function() {myFunction()};

function myFunction() {
 var x = document.getElementById("Armin");
 x.value = x.value.toUpperCase();
}
</script>

</body>

تمرکز روی رویداد در جاوا اسکریپت

این رویداد برای زمانی است که کاربر روی یک عنصر یا چیزی تمرکز می کند. برای کید در کد زیر اگر کاربر کادر را لمس کند، رنگ بک کرد آن نیز کند می کند.


<html>
<body>
Enter your name: <input type="text" id="Armin">

<script>
document.getElementById("fname").onfocus = function() {myFunction()};

function myFunction() {
 document.getElementById("fname").style.backgroundColor = "red";
}
</script>

</body>
</html>

رویداد برنامه onblur

این افتاح در دوت های وحد هی کرید می گردم و زامین اوکاد می کند که فوکس matro از روی یک لدو به تور تر کیلیک اگر روی یک کیلیک کیند کیند onfocus و اغر از آن تگ کیلیکد، onblur رخ مد . شما می توانید از این رویداد و همچنین رویدادهای دیگر استفاده کنید و طبق نمونه های دیگر می توانید از آن استفاده کنید.

تغییر رویداد در جاوا اسکریپت

رویداد onchange زمانی رخ می‌دهد که کاربر مقدار یک عنصر یا فرزند را تغییر دهد. به عنوان مثال در کد زیر وقتی کاربر نام خود را با حروف انگلیسی و کوچک وارد می کند و سپس آن را وارد می کند نوشته او به حروف بزرگ تغییر می کند.


<html>
<body>
نام خود را به انگلیسی وارد کنید: <input type="text" id="Armin">


<script>
document.getElementById("Armin").onchange = function() {myFunction()};

function myFunction() {
 var x = document.getElementById("Armin");
 x.value = x.value.toUpperCase();
}
</script>

</body>
</html>

رویداد بارگذاری شده در جاوا اسکریپت

این رویداد زمانی رخ می دهد که بارگذاری صفحه وب برای کاربر کامل شده و پیامی به صفحه ای که برای کاربر بارگذاری شده ارسال می شود. به عنوان مثال، هنگامی که صفحه بارگذاری می شود، صفحه بارگذاری می شود. با مشاهده کد زیر می توانید این رویداد را بهتر درک کنید.


<html>
<body>

<iframe id="Armin" src="https://www.aryatehran.com/default.asp"></iframe>

<p id="Ali"></p>

<script>
document.getElementById("Armin").onload = function() {myFunction()};

function myFunction() {
 document.getElementById("Ali").innerHTML = "Iframe is loaded.";
}
</script>

</body>
</html>

رویداد onresize در جاوا اسکریپت

این اتفاق زمانی رخ می دهد که کاربر اندازه صفحه نمایش خود را تغییر می دهد، به عنوان مثال با استفاده از کد زیر می توانید نشان دهید که کاربر چندین بار اندازه پنجره نمایش خود را کاهش یا افزایش داده است.


<html>
<body>


<p>اندازه صفحه را تغییر دهید</p>

<p>سایز صفحه <span id="Armin">0</span> بار تغییر کرد</p>

<script>
document.getElementsByTagName("BODY")[0].onresize = function() {myFunction()};

var x = 0;
function myFunction() {
 var txt = x += 1;
 document.getElementById("Armin").innerHTML = txt;
}
</script>

</body>
</html>

رویداد برنامه unmousedown و onmouseup

onmousedown زمانی اتفاق می افتد که یکی از کلیدهای ماوس را فشار داده و نگه دارید، اما رویداد onmouseup برعکس است و زمانی رخ می دهد که کاربر کلید ماوس را رها کند. از رویدادی مشابه سایر رویدادها استفاده کنید و می توانید کد را مطابق مثال های بالا بنویسید.

برنامه رویداد onmousemove

این رویداد زمانی رخ می دهد که ماوس روی آیتم مورد نظر حرکت می کند. آن عبدة نیز مند سایر عبدة بوده است و برای وائقة نابوك در عبدة می قبلة إثزازو ها باكزین giribra.

رویداد برنامه بدون بارگیری

رویداد onunload هنگام بسته بندی و به روز رسانی صفحه استفاده می شود. این رویداد در همه MRourger ها قابل استفاده نیست. استفاده از این رویداد نیز مشابه سایر رویدادها است و می توانید بر همین اساس از این رویداد استفاده کنید.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد و به شما توصیه می کنیم در صفحه متصل به آن با فریمورک های جاوا اسکریپت آشنا شوید.

سوالات متداول

رویداد در جاوا اسکریپت چیست؟

a در مقاله به طور جامع در رابطه با یک رویداد در جاوا اسکریپت صحبت کردیم.

تعریف یک رویداد در جاوا اسکریپت

सम अकानी कह क؟ نتر تصريف در صلاة با تفريف عند در جاواسكريپت سابحت كرده است.