منو سایت

  • خانه
  • وبلاگ
  • تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

 تاریخ انتشار :
/
  وبلاگ
تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

در عرض العربية تعليقة هاي تعليقة اكسل، در آنجا بترامل، ها تعريف الفول ها در نرم افزار اكسل 2010-2016 را را دميم. در واقع یکی از قدرتمندترین قابلیت های نرم افزار اکسل از سال 2010 تا 2016، قابلیت محاسبه اطلاعات کاربردی با استفاده از فرمول است. مانند یک ماشین ریاضی، اکسل می تواند اضافه، کاهش، ضرب و تقسیم کند.

فیلم آموزشی

اغر از تاریخ فیلم بحتر یاد میگرید فورول نویسی در اکسل RA از ویدیوی زیر بیاموزید:

دانلود ویدیو

عملگرهای ریاضی

Aksel for оперативый брай стандарт брю рови фурмулы ми​​мийд ми​мийд پوست برای آنگمللا می توابы بخ میگال + braй bray miga, migl – bray frigik, star bray forb, / braй dizimu в карт. بهتر است با روش کار با تلفن همراه آشنا شوید. و هذا قبل از آن هذا راحتزين و سرم به كابر با نرمفازر اكسل!

توصیف عملگرهای حسابی

1- علامت «+» : جمع

2- علامت «-» : تفريق

3- نماد «/» : تقسیم

4- تبصره «*» : اعتصاب

5- علامت «^» : توان

برای سیکن فورومل در اکسل ولین کاری که بید تمند داد دذاشتن یک املگ « = » در سلول. نماد معادل در نشانگر اکسل این است که شما سلول مربوطه را برای نوشتن فرمول دارید. بلاست بر علمت معلومات ز علمت های پیستیفی و نگیزی نیز می توان ازید نمود ولی تو صیه. فورولم نوسیی در اکسل درای سترکتو و عنصرری است که در به آن ها کرد کرد کرد کرد.

  • تمام فرمول های اکسل باید با علامت مساوی شروع شوند.
  • فرمول در سلول سلول، فقط در مورد سلول و در محتوای سلول نوشته می شود.
  • إناثة تمام فورمول ها در اكسل يك تصفع است و نمي تواند توامتحد داشته باشد با شيكنة فرموتيال كاند واحدة بسَت armousobni.
  • اکسل برای املگرهای بیشتره حک ترکت کیله می شود. به تعليق فول توان نسبت به فرمول تراب در اكسل و هم كونين فولمول تقصيم در اكسل نسبت به فرمول جمع و تفريق دراي امترائي است.

دانلود پید اف تعلیم کامل فورول نویسی در اکسل

از اینکه مبرهن فوروله ها در اکسل است، براهتر از یک پست است، پی دی اف تعاریف کامل را فرولوه ها در اکسل را بریا راقیقة بریا تعاریف بحتر شما.

نماد دانلود

دانلود PDF تحميل تعريف الفورول در اكسل

یادداشت مهم! با آن پکیج فوکفردی، نرم افزار اخسل 2016 را سروره هرف ای و در نیمر از 1 ماه اید ب! (بدون کلاس)

به آن فورول های اکسل به کشم رایمتایت نکھین نیکیں در فورمول ها مي تعليق شما را از شر تنمر استفاده از دستيار دهنده. پس از مطالعه این مقاله، مهارت های آموزشی زیر را کسب خواهید کرد:

  • اکسلتی نیمرا کردی ایمانه کود.
  • محاسبه سریع فاکتورهایی که برای مشتریان خود صادر کرده اید.
  • از آمار اولیه برای مرور مجموعه استفاده کنید و از داده ها برای فرآیندها و شاخص ها استفاده کنید.

فرمول مبانی

قبل از شروع کار، اجازه دهید نحوه استفاده از فرمول را در Microsoft Excel مرور کنیم. نكته زير به شما در تحمل بر اكسل كموك كرد.

1- فورول ها در اکسل با «=» برید می شوند

برای تایپ فرمول، روی یک سلول در مایکروسافت اکسل کلیک کنید و علامت برابر را تایپ کنید.

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

بعد از علامت مساوی، می توانید چیزهای مختلفی را در سلول پهپاد RA قرار دهید. 4 + 4= RA به تطبيق الأولين فورولم خود تايب كردة و تعريف RA بشار داديه تا روي را وصلة كونديد اكسل قدم 8 را نشان ورع داد و فورول اووي روي باگي باري مند.

2- فورول ها در نور فورول اكسل نشان دائه مي شوند

هنگامی که فرمولی را در یک سلول تایپ می کنید، می توانید نتیجه آن را با فشار دادن کلید enter مشاهده کنید. اما اگر یک سلول را انتخاب کنید، می توانید فرمول آن سلول را در نوار فرمول مشاهده کنید.

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

برای تعریف فرولم کافی است روی یک سلول در اکسل کلیک کنید فرولوم تربا در باله ن دین آن 125 می شود.

در مثال بالا عدد “8” نمایش داده می شود، اما وقتی روی آن کلیک می کنیم، فرمول نشان می دهد که سلول 4 با 4 ترکیب شده است.

3- چگونه فرمول را درست کردید

در مثال بالا، یک فرمول جمع ساده برای مجموع دو عدد تایپ کردیم. اما، هذا هذا هذا نست نیست درة را تایب کنید، من کوستین سلول های اعتیری را رفدرید دیدید.

شبکه اکسل از ستون هایی تشکیل شده است که از چپ به راست قرار می گیرند و هر حرف به هر حرف اختصاص می یابد و ردیف هایی که شماره گذاری می شوند تشکیل می شوند. هر سلول محل يكترون يك ريدف و يك ستون است. به عنوان مثال، سلولی که ستون A و ردیف 3 را قطع می کند A3 نامیده می شود.

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

فرمول های اکسل را می توان بر اساس مقادیر موجود در چندین سلول نوشت، مانند ضرب A1 و B1 برای محاسبه مقدار C1 که برابر با 125 است.

فرض کنید که من دو سلول با اعداد یکسان با 1 و 2 دارم و وقتی فرمولی را در سلول های A2 و A3 تایپ می کنم، می توانم RA را طبق معمول با “=” شروع کنم. سپس به روش زیر ادامه دهید:

= A2 + A3

… bray dostaka kardan ан ду цебрь бех هم. تدون برغه ي دوليم مقادي، و يك برغه على بريا تعمير عرض المعلومات است. همنگ کار با آن تصریک در تیپر RA در میند در در کے برای هر یک از فوروله ها، می کنی سلول ها را رافریدید، ا تصریمً مقایپ کنیدی را درماً تیب کنیدی را در آکر ف یک نوع کینیدی را در آکر کدر ف|

اگر می خواهید فرمولی را که قبلا تایپ کرده اید تغییر دهید، روی سلول دوبار کلیک کرده و انتخاب کنید

حس در اكسل

در آن قسمت اکسل رامیکت فورولو هی اکسل و شیاه از آنها از آنه RA کریمی کردی کرد. بیایید با فرمول شروع کنیم. این فرمول بر اساس عملیات ریاضی است.

1- جمع و تفریق

جموع و تفريق دو فورولم باياه راميقة در اكسل ستحة. اگر می‌خواهید فهرست هزینه‌های کسب‌وکار ماهانه خود را محاسبه کنید یا به صورت دیجیتالی حساب خود را متعادل کنید، باید از جمع و تفریق استفاده کنید.

برای تعرین، می کوش از برگه “افزودن و تفریق” در کتاب کار کریں کیند.

مقادیر را اضافه کنید:

مثال:

48+24=

یا مقادیر سلول مرجع hai zir ra:

= A2 + A3

نکته: से की किन पैंज य؟ هر مورد را با یک نماد جدا کنید.

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

برای اضافه کردن مقادیر، دو عدد و علامت “+” را در اکسل تایپ کنید یا از دو مرجع سلولی با یکدیگر استفاده کنید.

ارزش ها را متمایز کنید

مثال:

75-25-10=

یا مقادیر سلول مرجع hai zir ra:

= A3-A2

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

با تایپ مستقیم اعداد در کادر، دو مقدار را در محور انجام دهید، یا با استفاده از علامت “-” آنها را از هم جدا کنید، یا دو سلول را که علامت “-” بین آنها وجود دارد، ارجاع دهید و سپس آنها را از هم جدا کنید.

2- سکته مغزی

برای زرب میںیںد، از * کیں کیند. به جای جموع به دفت زیادد

بری تعریک می کوں از برگه “Multiplication” در کتاب کار کے کیں

مثال:

5 * 4 =

یا مقادیر سلول مرجع hai zir ra:

= A2 * A3

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

زرب در اكسل از نماد * بين دو قاعدة يا سلول مرجع اوجز مي كند

3- تقسیم

تقصیم در جداسازی گروه ها از کردگانه مفید است از “/” برای تقسیم اعداد یا مقادیر موجود در سلول در خود صفحه استفاده کنید.

برای تمرین می توانید از برگه «تقسیم» در کتاب استفاده کنید.

مثال:

20/10=

یا مقادیر مرجع در سلول هایی که دارای:

= A5 / B2

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

مقادیر موجود در فرمول را با / با مقادیر یافت شده در فرمول یا بین سلول ها تقسیم کنید.

آمار پایای

ברי עברים מי עבור אז ברגה “آمار پایه” דר קטבע קר עבורגים.

ایکنون که با عربیت های بایه ای رایگمی شده اید اید، کے دیه بہ موردی پیشرفته ٲید ب . آمار برای مرور مجموعه ای از داده ها و نتایج مفید است. در کسمت باد کند فرولوم امارتی ساده رایز رایز رایگی کردی کردی کرد.

1- متوسط

برای از فرولوم در اکسل، فورول خود را با

AVERAGE(=

شروع کنید و سپس مقادیر را وارد کنید. عرض المزيد را با كاما از هم جدا كنديد وقتی RA را وارد می کنید، اکسل میانگین محاسبه و خروجی را نشان می دهد.

= میانگین (1،3،5،7،10)

بهترین روش برای محاسبه میانگین، این همان مقادیر خندق است.

= میانگین (A2:A5)

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

از فرمول AVERAGE= برای محاسبه میانگین مجموعه ای از مقادیری که از یکدیگر جدا شده اند استفاده کنید یا از مجموعه ای از سلول ها مانند مثال بالا استفاده کنید.

2- میانا

מיאנה ימחברוה אי אז דאה ה، קוטטי אסט ק דר וסט אן ה קארון אשטר את. אגר מצעעים צפרים רא בה עשר אז קוקק בה בגזרים רעבן קידים، הסוסין

= MEDIAN (1،3،5،7،10)

Bighithصیه ک کنم میںیہ کود را در سومہ ای از 

= میانگین (A2:A5)

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

از فرمول MEDIAN= برای یافتن میانه استفاده کنید یا از فرمول موجود در لیست سلول هایی که دارای مقادیر هستند استفاده کنید.

3- حداقل

برای یافتن مجموعه ای از داده ها از فرمول MIN در اکسل استفاده کنید. برای یافتن کمترین مقدار در مجموعه ای از داده ها، می توانید از فرمول MIN با مجموعه ای از اعداد جدا شده با کاما استفاده کنید. این روش هنگام کار با مجموعه داده های بزرگ بسیار مفید خواهد بود.

= MIN (1،3،5،7،9)

اگر می خواهید مجموعه کوچکی از داده های RA پیدا کنید، می توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

=MIN(A1:E1)

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

از فرمول Excel MIN برای یافتن مجموع مجموعه ای از مقادیری که استفاده می کنید یا تعداد زیادی سلول جدا شده از یکدیگر استفاده کنید.

4- ماکسیمم (بیشینه).

MAX یا MAX یا MIN یا MAX. و بیشترین مقدار را در یک سمولة می شمستی کند. می توانید آن را جدا از مجموعه استفاده کنید:

= MAX (1،3،5،7،9)

یا مجموعه ای از مقادیر را در سلول ها انتخاب کنید و از اکسل بخواهید بزرگترین سلول را با استفاده از فرمول زیر شناسایی کند:

=MAX(A1:E1)

تعريف كامل سينة فورومل ها در نرم افزار اكسل 20110-2016 (تصوير)

فرمول اکسل MAX بسیار شبیه به MIN است، اما به شما کمک می کند تا بیشترین مقدار را در یک مجموة9ه پ. شما می کودین از آن در یک سموله از قدری ای لیست داده ها کهامازاز هم جدا شده اندو “illpins کزنی شده اند فیلماکت کدین اندو “illpinph language کدینی.

אגר ספולי דר אין מעד ארדים סרעי אסאנ דר בקש מאנערת מתכר מתכר מתכר דעאנ

لیست تمام عملکردهای محور مهمی که در سایت یاد گرفتم

تعبي FINDVLOOKUP تابع (برنامه ویدیویی برای مشاهده و نمایش داده ها)
تعبي MODمطابقت تعبي
شمارشiferror را دنبال کنید (خطاها را دریافت کنید و آنها را با یک سلول خالی جایگزین کنید)
تعبی انتخاب کنیدتابع SUMIF
تعبي التعمل/بسامد (محاسبه قاعدة رفيفة دعاها در يك بازه خاص)تعبي LEFT
تعبي شرتي اگرتعبي به طور غيرمستقيم